The President, Shri Ram Nath Kovind during the Shiromani Kabir Prakat Diwas (Kabir Jayanti), organised by Dhanak Sabha Fatehabad and Sant Kabir Dhanak Samaj Karamchari Welfare Association, in Haryana. The Governor of Haryana, Shri Kaptan Singh Solanki is also seen.